7. klase

Sagataves faili:
 
  1.  
2.
 
  3.  
  4.

 

  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
 
9.
"Intelektuālais īpašums un personas datu aizsardzība."  
 
10.
 
 
11.
Datņu arhivēšana  
 
12.
 
 
13.
 
 
14.
 
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.
 
  24.  
  25.  
 
26.
 
 
27.
 
 
28.
 
 
29.
 
 
30.
 
 
31.
 
 
32.
 
 
33.
 
 
34.
 
 
35.
 
Pārbaudes darbi:
 
  7kl_iesk_2_sagat.doc  
   
  Tests par Algoritmiem  
   
  Izklājlapas - 1.pārbaudes darbs  
     
    Izklājlapas - 2.pārbaudes darbs