Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

 

Attīstības plāns 2021. – 2024.gadam

Izglītības procesa organizēšana 2021./2022.mācību gadā, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

 Grozījumi O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas 2021. gada 26. augustā iekšējos noteikumos Nr. PSTD-21-1-nts “Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu”

Datu aizsardzība

SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMU VĒRTĒŠANAS REGLAMENTS

Pretkorupcijas pasākumu izpilde 2017.gadā

Pretkorupcijas pasākumu izpilde 2016.gadā

Pretkorupcijas pasakumu izpilde 2015.gadā

Pašnovērtējuma ziņojums

Iekšējās kārtības noteikumi

Iesniegums - pulciņiem

 Iesniegums - fakultatīvās nodarbības un interešu izglītības pulciņi

 

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs (tālrunis 67026859, 67012031, e‑pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) pilda kontakpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Departamentā vai tā padotības iestādēs.