Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

KAS IR KARJERA?

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs.

Skolas uzdevums ir palīdzēt skolēniem attīstīt savu personību, t.i., veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, kā arī izpētīt dažādas karjeras veidošanas iespējas, rosinot skolēnus pieņemt svarīgus lēmumus savai dzīvei. Prasme motivēt audzēkņus mūžizglītībai un apzinātai karjeras izvēlei ir atbildīgs skolas uzdevums.

 

Izvēloties savas profesionālās karjeras virzienu un profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas lietas:

 • Lai profesija būtu interesanta un saistoša;
 • Lai profesija atbilstu spējām;
 • Lai varētu atrast darbu šajā sfērā.

 

 

KARJERAS PLĀNOŠANA- TAVAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS SKOLAS LAIKĀ

Katra infografika attēlo kādu būtisku karjeras veidošanas aspektu un sniedz atbildi uz kādu no svarīgiem dzīves jautājumiem:

 • Kā plānot karjeru?
 • Kas man jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu?
 • Kā izprast sevi?
 • Kā izvēlēties profesiju un mācību iestādi?
 • Kādas ir izglītības iespējas pēc 9. un 12. klases?
 • Ko es varu darīt jau skolas laikā?
 • Ko man dos viena vai otra mācību priekšmeta apguve?
 • Kas man var palīdzēt karjeras lēmuma pieņemšanā?

 

Karjeras vadības prasmes --->>>>>

Infografikā uzskaitītas svarīgākās karjeras vadības prasmes.

 

Karjeras orientēšanās karte --->>>>>

Kas jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu? Karte palīdzēs Tev orientēties šajā ceļā.

 

Kā plānot karjeru? --->>>>>

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

 

Kā analizēt sevi - savas intereses, zināšanas un vēlmes? --->>>>>

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.

Veido savu karjeru pats! --->>>>>

Origami kubs palīdzēs domāt par karjeras izvēles pamatjautājumiem. Ko tu gribi? Ko tu vari? Kas ir vajadzīgs darba tirgū? Kur un ko var mācīties?

 

 

IZGLĪTĪBAS IEGUVE

Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases

Plānojot savu karjeru, jāizvēlas ne tikai profesija, bet arī izglītības ceļš, kā šo profesiju apgūt. Turklāt jāizvēlas savai situācijai un nākotnes plāniem atbilstošākais.

Infografika izskaidro, kāds ir tālākās izglītības iespējas pēc pamatizglītības un kādas pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas. Tajā norādīts, cik ilgs laiks jāvelta katram izglītības ceļam un kādu profesionālās kvalifikācijas līmeni var iegūt.

 

Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi? --->>>>>

Izvēloties skolu, Tu izvēlies vietu, kur ieguldīsi savu laiku un līdzekļus, lai iegūtu zināšanas un prasmes, kas Tev palīdzēs būt veiksmīgam. Noskaidro atbildes uz infografikas jautājumiem, lai izvēlētos Tavām vēlmēm un iespējām vispiemērotāko mācību iestādi.

 

Tavas attīstības iespējas skolas laikā --->>>>>

Daudzas darba tirgū un dzīvē noderīgas prasmes var attīstīt jau skolas laikā. Mūsdienās neviens profesionālis neiztiks bez laika plānošanas, spējas pamatot savu viedokli, prasmēm sadarboties u.c. tā sauktajām vispārējām prasmēm. Infografika parādīs Tev ceļus, kā, iesaistoties ikdienas aktivitātēs, vari veidot sevi par darba tirgum un dzīvei sagatavotu profesionāli.

Neiznieko laiku! Iegūsti pieredzi un dzīvei noderīgas prasmes, bez kurām neiztikt 21. gadsimtā.

 

Tehnoloģiju un zinātņu pamati --->>>>>

“Tehnoloģiju un zinātņu pamati” ir datorika, informātika, bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika, tehniskā grafika un programmēšanas pamati.

 

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija, politika un tiesības, psiholoģija un veselības mācība

 

Mākslas priekšmeti --->>>>>

Literatūra, vizuālā māksla, mūzika un deja

 

Valoda --->>>>>

Latviešu valoda, svešvaloda un mazākumtautību valoda;

 

Izvēlies izglītību Latvijā! --->>>>>

Informācija Latvijas diasporas pārstāvjiem, kuri atgriežas no ārzemēm un vēlas uzsākt vai turpināt izglītību Latvijā.

 

 

IZZINI PROFESIJU

 

Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas? --->>>>>

Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām. Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev.

 

Kā iepazīt uzņēmumu? --->>>>>

Infografika uzņēmuma un tā darbības iepazīšanai un savu mērķu novērtēšanai, gatavojoties uzņēmuma apmeklējumam mācību ekskursijas laikā.

 

Vienlīdzīgas karjeras iespējas sievietēm un vīriešiem --->>>>>

Infografika skolēnu informēšanai par viņu tiesībām un iespējām izvēlēties izglītības iestādi vai darbu neatkarīgi no dzimuma, kā arī diskusijas veicināšanai par vienlīdzīgām karjeras iespējām.

 

www.profesijupasaule.lv

www.niid.lv

Profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti-

https://www.eurobrussels.com/

Profesiju apraksti apvienoti ar virtuālo informāciju-

https://www.prakse.lv/profession/list

Sistematizēts profesiju ( arodu, amatu, specialitāšu) saraksts-

https://www.lm.gov.lv/lv/klasifikacija/profesiju-klasifikators-0

 

LR Labklājības ministrija (Sadaļā „Darba devējiem” pieejams Latvijas Profesiju klasifikators un Profesiju standarti Latvijā).

https://www.em.gov.lv/lv/darba-tirgus

https://postupi.online/test/

 

TAVI PALĪGI KARJERAS ATBALSTAM

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieki un to lomas --->>>>>

Latvijas karjeras atbalsta sistēmas raksturojums. Uzzini, kādu palīdzību karjeras izvēlē Tev var sniegt valsts vai pašvaldības iestādes, skola un darba tirgus!

Interaktīvais karjeras izvēles rīks

Interaktīva infografika par karjeras palīgiem un pieejamajiem resursiem karjeras lēmumu pieņemšanā. Uzzini, kā Tev var palīdzēt klases audzinātājs, mācību priekšmetu un pulciņu skolotāji, karjeras konsultants, psihologs, ģimene, draugi, treneri, uzņēmumu pārstāvji un citi iedvesmotāji. Uzklausi, padomā, un lēmumu pieņem pats!

https://www.viaa.gov.lv/lv/karjeras-izveles-riks

 

 

KARJERAS TESTI

Pirms ceļa sākuma pamēģiniet ielūkoties sevī, lai uzzinātu par sevi vairāk nekā Jūs jau zināt. Jūsu izvēlei tiek piedāvāti testi un aptaujas, kas palīdzēs rast atbildes uz jautājumiem, kas ir svarīgi Jūsu profesionālajā izvēlē:

Ko īsti es gribu? Manas profesionālās intereses, dzīves un darba vērtības un vajadzības.
Vai es to protu? Mans potenciāls, spējas, psiholoģiskās īpatnības.

       http://karjerastests.lv/

       https://pasizpete.rtu.lv/test

       https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/pakalpojumi/karjeras-testi

       https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000

       https://www.mindtools.com/pages/article/creativity-quiz.htm

       https://www.mindtools.com/pages/article/newCS_99.htm

 

       https://www.mindtools.com/pages/article/creativity-quiz.htm

       http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv

       https://karjerastests.rsu.lv/

       https://www.la.lv/testi/tests-kada-profesija-ir-ka-radita-tev

 

PESRONĪBAS NOVĒRTĒŠANAS,

PROFESIONĀLĀS PIEMĒROTĪBAS TESTI

 

https://www.assessment.com/

https://careerdirect.org/pid/start/?language_code=LV

https://www.123test.com/career-test/index.php

https://www.whatcareerisrightforme.com/career-aptitude-test.php

Ja, iepazīstoties ar testa rezultātiem, Jums ir izdevies patstāvīgi izdarīt secinājumus par savu profesionālo izvēli un karjeru – laiks rīkoties!

FILMAS PAR KARJERAS VEIDOŠANU

Zaļais pipars 1 -  https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI

Zaļais pipars 2 - https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU

Zaļais pipars 3 - https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

Zaļais pipars 4 - https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

 

ATVĒRTO DURVJU DIENAS 2022.GADĀ

https://www.niid.lv/infodienas

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Save
Sīkfailu lietotāja preferences
Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums vislabāko pieredzi mūsu vietnē. Ja noraidīsiet sīkdatņu izmantošanu, šī vietne var nedarboties, kā paredzēts.
Piekrist
Nepiekrist
Read more
cookie2022
html
Accept
Decline