Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola

NODERĪGAS SAITES
 
 
 
 
 
 
pusdienlaiks
 
 

Cienījamie skolēnu vecāki!!!

Ar 01.10.2022. stājas spēkā Rīgas domes Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”, kas nosaka, ka izglītojamo vecākiem  ar savu līdzmaksājumu  jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, ja izglītojamais neatbilst lēmumā noteiktajām sociālajām grupām brīvpusdienu saņemšanai.

Rīgas domes 24.08.2022. saistošajos noteikumos Nr. 153 “Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu”, ir noteikts pienākums vecākiem slēgt līdzmaksājuma līgumu ar ēdinātāju un veikt norēķinus bezskaidras naudas veidā, lai tiktu piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai.

Līdzmaksājuma līgums ar ēdinātāju nav jāslēdz, ja izglītojamais atbilst Saistošajos noteikumos noteiktajai sociālā statusa grupai, kurai noteikts pilns Rīgas - pašvaldības finansējums (brīvpusdienas).

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar ēdinātāju SIA FRISTAR .

Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar izglītojamo vecākiem elektronisku apstrādi, ēdinātāji, sadarbībā ar pakalpojuma izstrādāju, ir izveidojuši platformu “Pusdienlaiks.lv”, kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem.

Rosinām izmantot šo iespēju, jo platformas lietošana ir ērta un pārskatāma, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, iemaksājot e-maciņā ēdināšanai paredzētos līdzekļus.

Līguma slēgšana e-platformā “Pusdienlaiks.lv” – distances līgums

Saite portālam ar video pamācību: https://pusdienlaiks.lv/

Citas līguma noslēgšanas iespējas:

Līguma slēgšana, izmantojot e-parakstu:

Skolas mājas lapā http://www.tdaps.lv/lv/ lejupielādē līguma projektu (šīs informācijas publicēšanas brīdī līguma projekts vel nav pieejams), kas norādīts attiecīgajai izglītības iestādei, līgumu papildina ar nepieciešamo informāciju un nosūta ēdinātājam uz norādīto e-pastu.

Līguma slēgšana papīra formātā:

  1. Jāinformē klases audzinātāja/s par nepieciešamību slēgt līgumu papīra formā.
  2. Ēdinātājs, veic papīra līgumu sagatavošanu. Kad līgums būs saņemts, tas jāpapildina ar nepieciešamo informāciju un pašrocīgi jāparaksta līgumu un nodot to klases audzinātājai. Parakstot līgumu, jānorāda rēķina saņemšanas kārtība – e-pastā vai pa pastu.

Papīra līguma slēgšana un rēķina saņemšana pa pastu var būt maksas pakalpojums saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi.

1.–4. klases skolēni (visi skolēni), 5.–12. klases skolēni, kuri atbilst noteiktajām sociālā statusa grupām brīvpusdienu saņemšanai

Līguma slēgšana nav nepieciešama, bet ,lūdzu, pievienoties e-platformai “Pusdienlaiks.lv”, lai varētu pieteikt kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums, sekot ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai, sekot sava sociālā statusa izmaiņām, ja tādas ir.

Sociālā statusa grupas, kurām noteiktas brīvpusdienas:

  • izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas, maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
  • izglītojamā ģimene ir reģistrēta Rīgas valstspilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā;
  • izglītojamam ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā paredzētajā kārtībā;
  • izglītojamais ir bārenis saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma nosacījumiem;
  • izglītojamais ir atzīstams par bērnu, kura aprūpes pienākumu samaksāt par bērna ēdināšanas pakalpojumu vecāks (persona, kas realizē izglītojamā aizgādību) nepilda;
  • izglītojamam uz cita normatīvā akta pamata piešķirtas tiesības saņemt pašvaldības apmaksātu ēdināšanas pakalpojumu.

 

 


 

Save
Sīkfailu lietotāja preferences
Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu jums vislabāko pieredzi mūsu vietnē. Ja noraidīsiet sīkdatņu izmantošanu, šī vietne var nedarboties, kā paredzēts.
Piekrist
Nepiekrist
Read more
cookie2022
html
Accept
Decline